Christian Ouwens stelt zeer hoge eisen aan de bij de galerie verbonden kunstenaars en ontwerpers. Het gebeurt dan ook zelden dat wij naar aanleiding van een aan ons toegezonden mail contact opnemen. Natuurlijk staat het vrij om werk te mailen naar galerie@christianouwens.nl