Onder studio valt de vormgeving van boeken, speciale edities en tentoonstellingen. Altijd in nauwe samenwerking met onze kunstenaars, vormgevers en schrijvers.